Hoppa direkt till:

Huvudinnehåll:

Söderåsbanan, Kågeröd-Svalöv-Teckomatorp

Järnvägen kräver optimala bullerskydd

Vi är stolta över att ha fått leverera hög-kvalitativa bullerskyddsskärmar i aluminium åt Trafikverket i södra Sverige. I detta stora projekt så skapades nya spår för pendeltågstrafik, tillsammans med helt nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv. Stationen i Teckomatorp fick också en rejäl uppfräschning.

Den stadiga tillväxten av järnvägssträckor för höghastighetståg, skapar ett stort behov av stabila och säkra bullerskyddssystem. FONOCON Rail System är väl beprövade och testade bullerskyddsskärmar, som klarar de högt ställda kraven och lasterna (sug-och tryck laster). Lasterna är stora, men uträkningarna och konstruktionen har blivit klanderfritt utförda i det här projektet. Tack SWECO och NRC Group.

Vi är mycket glada för att vår produkt nu får komma till nytta i sin absolut rätta miljö och ge de boende i dessa områden ett mer hälsosamt och kvalitativt liv. Att kunna ha närhet till snabba kommunikationer utan att behöva utsättas för hälsofarligt buller är det vi arbetar för.

Mer information om liknande projekt kommer snart!

Totalentreprenör: NRC GROUP
Plats: Söderåsbanan, Kågeröd-Svalöv-Teckomatorp
Produkt:FONOCON Rail System, högabsorberande bullerskyddsskärm i aluminium, samt transparenta sektioner i samma system.

tillbaka till toppen