Hoppa direkt till:

Huvudinnehåll:

Hoppa till slutet av bildspelet
Hoppa till slutet av bildspelet

FONOCON BULLERSKYDD – Lösningar för en bättre livsmiljö.

Trendsättande utveckling och innovativa lösningar som erbjuder maximalt bullerskydd är grunden för våra produkters framgång. Genom vårt samarbete med experter, universitet och testorgan, samt våra medlemskap i olika specialföreningar, har vi skapat patenterade produkter som resulterar i skräddarsydda system för bullerdämpning längs vägar och järnvägar som uppfyller globala krav och standarder.

News:

Västkustbanan, Ängelholm-Maria station, utbyggnad av dubbelspår

Öar av lugn i den dynamiska atmosfär vi lever i.

Läs mer
Läs mer about:

Västkustbanan, Ängelholm-Maria station, utbyggnad av dubbelspår

Järnvägen kräver optimala bullerskydd

Söderåsbanan, Kågeröd-Svalöv-Teckomatorp

Läs mer
Läs mer about:

Järnvägen kräver optimala bullerskydd

Produktöversikt

FONOCON System för dämpning av vägbuller är extremt flexibla och erbjuder ett brett utbud av applikationer och alternativ för skräddarsydda projekt.

Läs mer
Läs mer about:

Produktöversikt

BIM – Verktyg

FONOCON Produkter för bullerdämpning

Läs mer
Läs mer about:

BIM – Verktyg

tillbaka till toppen