Hoppa direkt till:

Huvudinnehåll:

Hoppa till slutet av bildspelet
Hoppa till slutet av bildspelet

FONOCON BULLERSKYDD – Lösningar för en bättre livsmiljö.

Trendsättande utveckling och innovativa lösningar som erbjuder maximalt bullerskydd är grunden för våra produkters framgång. Genom vårt samarbete med experter, universitet och testorgan, samt våra medlemskap i olika specialföreningar, har vi skapat patenterade produkter som resulterar i skräddarsydda system för bullerdämpning längs vägar och järnvägar som uppfyller globala krav och standarder.

News:

Höghastighetsjärnväg kräver optimala bullerskydd

Söderåsbanan, Kågeröd-Svalöv-Teckomatorp

Läs mer
Läs mer about:

Höghastighetsjärnväg kräver optimala bullerskydd

Produktöversikt

FONOCON System för dämpning av vägbuller är extremt flexibla och erbjuder ett brett utbud av applikationer och alternativ för skräddarsydda projekt.

Läs mer
Läs mer about:

Produktöversikt

BIM – Verktyg

FONOCON Produkter för bullerdämpning

Läs mer
Läs mer about:

BIM – Verktyg

Silent View

Vårt genomskinliga och ljudabsorberande system kombinerar fördelarna med två bullerskärmsystem.

Läs mer
Läs mer about:

Silent View

tillbaka till toppen