Hoppa direkt till:

Huvudinnehåll:

HÅLLBARHET

Hållbart beteende

Som ett familjeföretag med omkring 700 anställda är vi fullt medvetna om vikten av ansvarighet, hållbarhet och socialt ansvar. Vi beslutade därför tidigt under 2019 att utöka vårt certifierade integrerade ledningssystem (IMS) för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001) med ett hållbart ledningssystem enligt ONR 192500, baserat på ISO 26000 (vägledning om företags sociala ansvar).

Health, safety, environment and quality (HSEQ) policy principles

Forster Metallbau Gesellschaft mbH har implementerat ett omfattande kvalitets- och miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vidare har ett ledningssystem för arbetsmiljö i enlighet med ISO 45001 införts.

Health, safety, environment and quality (HSEQ) policy principles (PDF på engelska 149 KB)

Forsters uppförandekod

Koden specificerar de värden, principer och uppförande som avgör Forster-gruppens alla entreprenörsaktiviteter. Syftet är att följa etiska standarder och skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar integritet, respekt och rättvisa. Alla anställda och ledningen i Forster Group är bundna av reglerna i denna uppförandekod.

Länk till Forsters uppförandekod (på engelska)

 

tillbaka till toppen