Hoppa direkt till:

Huvudinnehåll:

BULLERSKYDD FÖR JÄRNVÄGSSPÅR

Bullerskyddselement – högabsorberande

Konstruktion:
Högabsorberande på en eller båda sidor
Isolering för luftburet ljud DLR = 25-31 dB (B3)
Ljudabsorption DLα = 12 dB (A4)
Aluminium, pulverlackerad polyester
Installation: HE-160 till HE-220 

Standardmått:
Längd: 1,96 m, 2,46 m, 3,96 m och 4,96 m
Höjd: 0,5 m

Transparent bullerskyddselement för järnvägsbuller

Design:
Reflekterande
Isolering av luftburet ljud DLR = 26-33 dB (beroende på glastyp)
Aluminium, pulverlackerad polyester 
Installation: HE-160 till HE-220

Transparenta material:
Akrylglas XT, GS, GSCC; glastjocklek: 15 mm eller 20 mm
Laminerat säkerhetsglas: LSG 2 x 8 mm eller 2 x 10 mm TSG

Standardmått:
Längd: 1,96 m, 2,46 m, 3,96 m och 4,96 m
Höjd: 0,5 m till 2,0 m

Paneler:

Design:
Högabsorberande
Ljudabsorption DLα = 11 dB (A4)
Aluminium, pulverlackerad polyester
Horisontella och vertikala applikationer

Standardmått:
Längd: < 3,0 m
Höjd: 0,5 m

De högabsorberande väggpanelerna används för att hantera bullersituationer i tunnlar. Som tillval kan de utrustas med ett integrerat jordningssystem.

Sound resonator

Huv med λ / 4-resonator
Indexskillnad ljuddiffraktion DLRΔDI, SITU = 2 dB

Design:
Högabsorberande på en eller båda sidor
Isolering för luftburet ljud DLR = 25-26 dB
Ljudabsorption DLα = 12 dB (A4)
Aluminium, pulverlackerad polyester

Standardmått:
Längd: 1,96 m, 2,46 m, 2,96 m, 3,96 m och 4,96 m
Höjd: 0,65 m

tillbaka till toppen