Hoppa direkt till:

Huvudinnehåll:

Västkustbanan, Ängelholm-Maria station, utbyggnad av dubbelspår

Öar av lugn i den dynamiska atmosfär vi lever i.

Ett av Sveriges största bullerskyddsprojekt har slutförts enligt tidtabell och är nu öppet för trafik. Vi på FORSTER FONOCON är hedrade över att ha varit med och bidragit till Trafikverkets betydande satsningar på kollektivtrafiken längs den svenska västkusten. Som ett resultat av detta projekt finns nu ett dubbelspår mellan Ängelholms station i norr och Maria station i söder.

Projektet har utformats för att skapa ytterligare kapacitet och kvalitet för denna del av Västkustbanan. Det innebar utbyggnad och uppgradering av 24 km järnvägsspår. Stationerna vid Ängelholm, Kattarp, Ödåkra och Maria byggdes om helt. Spåren klarar nu tåg som passerar med en hastighet av 200–250 km/h. Men högre hastighet innebär också en ökning av buller. FONOCON bullerskyddsskärmar begränsar effektivt problemet genom att tillhandahålla utrymmen av lugn.

Vi på FORSTER FONOCON är tacksamma över att ha fått möjligheten att bidra till att trygga de boendes lugna livsstil. Hela 11 km bullerskyddsskärmar har byggts i ett av de genom tiderna största bullerskyddsprojekten i Sverige. Ett projekt av den här storleken kräver gedigen planering och detaljkunnande. Bullerskyddsskärmarna ska klara bullret från passerande höghastighetståg samt konstruktions- och designkrav. Här vill vi rikta ett stort tack till totalentreprenören SKANSKA, som säkrade vårt tidiga engagemang i projekterings-processen. Vi vill också uttrycka vår uppskattning till TerraWing AB och R&R Markentreprenad AB.

”Vi på Skanska är mycket nöjda med samarbetet från anbudsskedet till slutmontering av bullerskydden i aluminium inom hela projektet. Många kvadratmeter paneler av mycket hög kvalitet och standard användes för projektet och panelerna är lätta att montera. Slutresultatet har motsvarat alla våra förväntningar. På framtida bullerbarriärprojekt kommer vi definitivt att arbeta med Forster Fonocon igen.”
Magnus Ekström, Regional inköpschef, Skanska Väg & Anläggning Syd.

Vi hoppas att alla invånare nu njuter av lugn och ro och att de i framtiden kommer att göra ännu fler tågresor!

Huvudentreprenör: SKANSKA
Installation: R&R Markentreprenad AB
Plats: Västkustbanan, Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria
Produkt: FONOCON Rail System, ensidiga högabsorberande bullerskyddsskärmar i aluminium, transparenta glaspaneler, nödutgång- och servicedörrar, samt tillbehör.

tillbaka till toppen